Servicelevering

Vi betragter alle vores leveringer som serviceleveringer. Fordi for kunden er leveringen mere end bare en forsendelse, der skal modtages. Den er en del af nogle forventninger, der skal indfries i forbindelse med deres køb af en vare. Vi stræber efter at understøtte den samlede oplevelse af købet – fra varen bliver købt i en butik eller på nettet, til den er leveret i hjemmet hos kunden.

Ved alle vores serviceleveringer kan kunden i forbindelse med sit køb få angivet et tidsinterval for leveringen, og på dagen modtager slutkunden et opkald ca. ½ time før ankomst. En proces, der sikrer den bedst mulige oplevelse for kunden.

 

Montage & installation

I forbindelse med vores serviceleveringer kan vi udføre mange forskellige ydelser på leveringsadressen. Slutkunden får ikke kun leveret sin vare, men også gjort den klar til brug. Vi har stor erfaring med installation af alle typer hårde hvidevarer og tekniske apparater, montage af møbler og senge, samt udendørs opstilling af eksempelvis trampoliner og pools. 

Vores erfarne chauffører og montører kan udføre en bred vifte af ydelser hos slutkunderne. Vi deltager desuden gerne i udviklingen af nye typer ydelser, så vores kunder kan øge deres konkurrenceevne og værdiskabelsen for deres slutkunder.

 

Returlogistik

En naturlig del af en samlet serviceløsning, er håndteringen af de varer, som kommer retur fra slutkunderne; om det er reklamationer, ombytninger eller fortrydelse af et køb. Vi tilbyder håndtering af hele processen. Både den fysiske proces og den administrative proces.

I forbindelse med håndtering af returlogistik tilbyder vi desuden miljørigtig og ansvarlig bortskaffelse af emballage og kasserede varer i henhold til gældende lovgivning. For eksempel i forhold til WEEE direktivet.

 

Gods- & lagerhåndtering

Vi tilbyder et pålideligt og effektivt leveringsforløb. Det kræver en kompetent håndtering og forberedelse af de varer, der skal leveres til slutbrugerne. Vi kontrollerer grundigt de varer vi modtager, så slutkunderne får de varer de har bestilt og i den forventede tilstand.

På vores egne lagre kan vi opbevare gods i længere eller kortere tid for vores kunder. Det giver fleksibilitet og sikrer en optimal økonomi i forsyningskæden. Alle vores lagerfaciliteter har et højt sikkerhedsniveau med bl.a. videoovervågning og alarmsystemer.

På vores lagre kan vi udføre mange forskellige tillægsydelser, der øger fleksibiliteten og mængden af servicetilbud til slutkunderne. Eksempelvis kan vi tilbyde: Dørvending på køle- og fryseskabe, forberede og teste tekniske produkter før installation, inspektion af returneret gods i forhold til om varerne skal skrottes eller kan anvendes igen.

 

IT integration

Rygraden i et effektivt setup er en strømlinet og pålidelig udveksling af informationer med færrest mulige manuelle processer. Derfor stræber vi altid efter at skabe størst mulig integration og automatisk udveksling af information mellem vores systemer og vores kunders. Vi har stor erfaring og dybe kompetencer med integration af kundernes ERP systemer og diverse logistiksystemer.

En forudsætning for at få fuld effekt af automatisk dataudveksling er, at datakvaliteten er meget høj. Specielt kvaliteten af data om leveringsadresser er vigtige. Derfor tilbyder vi validering af de data vi modtager, så eventuelle fejl kan opdages og rettes før serviceleveringen forsøges udført.

 

Kundeservice

Hos os er vores kunder og især deres kunder altid i centrum. Som en del af at skabe en unik købsoplevelse for slutkunderne har vi et serviceorgan, der på vegne af vores kunder kan agere kundeservice. Det sikrer en professionel og vandtæt proces, hvor slutkunden ikke bliver fanget mellem os som leverandør, og vores kunder som sælger.

Vi søger konstant at fastholde og udvikle den gode kundeoplevelse, og indgår derfor aktivt i dialog med vores kunder om hvordan vi kan forbedre os.

 

Brug for at komme i kontakt med os?

Kontakt os